PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1015-11:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

Zakres

Wprowadzono zmiany do Rozdziałów 2, 9.2.2 oraz Załącznika B

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy
Data publikacji 31-01-2007
Data wycofania 14-04-2020
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-11:1999/A1:2006 [IDT]
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 1015-11:2020-04 - wersja angielska