PN-EN ISO 3691-1:2013-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwigu

Zakres

Niniejsza część normy ISO 3691 podaje wymagania bezpieczeństwa i środki do ich sprawdzenia dla następujących rodzajów wózków jezdniowych napędzanych (zwanych dalej wózkami), jak określono w normie ISO 5053: a) wózki jezdniowe czołowe; b) wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym nie obejmującym ładunku (z masztem lub karetką wysuwaną); c) wózki podnośnikowe z masztem wewnętrznym obejmującym ładunek (z masztem stałym); d) wózki podnośnikowe widłowe z masztem wewnętrznym; e) wysoko podnoszące wózki podnośnikowe platformowe z masztem wewnętrznym; f) wózki podnośnikowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem do wysokości 1200 mm; g) wózki podnośnikowe boczne (tylko z jednego boku); h) wózki podnośnikowe czołowe boczne (obustronne) i wózki podnośnikowe czołowo-boczne; i) wózki unoszące widłowe prowadzone; j) wózki dwu- i wielokierunkowe; k) wózki ciągnące o sile uciągu do 20 000 N włącznie; l) wózki podnośnikowe czołowe terenowe; m) wózki jezdniowe akumulatorowe, napędzane silnikiem wysokoprężnym, silnikiem benzynowym lub na gaz LPG (gaz ciekły)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3691-1:2013-02/AC:2013-09E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3691-1:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwigu
Data publikacji 28-02-2013
Data wycofania 21-10-2015
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-1:2012 [IDT], ISO 3691-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1551:2002 - wersja polska, PN-EN 1726-1:2001/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 1726-1:2001 - wersja polska
ICS 53.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3691-1:2015-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3691-1:2013-02/AC:2013-09E