PN-EN ISO 3691-3:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 3: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnych zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem

Zakres

W niniejszej części ISO 3691 podano wymagania bezpieczeństwa i środki do ich sprawdzania, dodatkowe w stosunku do ISO 3691-1, dotyczące wózków jezdniowych pionowych oraz bez pochylanego masztu:
a) wózków z miejscem do podnoszenia operatora i podnoszenia ładunków, jak określono w normie ISO 5053-1, gdzie pozycja podnoszenia operatora i urządzenie przenoszące ładunki podnosi się na wysokość ponad 1 200 mm nad poziomem terenu;
b) wózków sterowanych z boku i przodu, jak określono w ISO 5053-1, zaprojektowanych do jazdy z ładunkiem podniesionym do wysokości powyżej 1 200 mm nad poziomem gruntu, do jazdy z podniesionym ładunkiem, obniżane lub przemieszczone bocznie, z ładunkiem lub bez ładunku, podczas gdy wózek jest w ruchu.
Wózki te są zaprojektowane do jazdy w pomieszczeniach o gładkiej, równej powierzchni (np. beton), do użytkowania przez kierowcę lub bez, albo jedno i drugie; nie są one przeznaczone do ciągnięcia lub pchania. Niniejsza część ISO 3691 nie ma zastosowania do wózków, które obsługują dwa ładunki, jeden na widłach, a drugi na wspornikach, ten typ wózków jest objęty ISO 3691-1. Nie ma zastosowanie dla wózków z miejscem do podnoszenia operatora na wysokość do 1 200 mm lub wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy ze zwiększonym obciążeniem mających wysokość wideł do 1 200 mm nad poziomem gruntu. Norma nie ma zastosowania dla wózków niskopoziomowych z miejscem do podnoszenia operatora na wysokość do 1 200 mm, które mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenie podnoszące ładunek o maksymalnej wysokości podnoszenia 1 800 mm nad poziomem gruntu. Niniejsza część ISO 3691 odnosi się do wszystkich istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji lub zdarzeń, wymienionych w Załączniku A, mających zastosowanie w urządzeniach użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach, które są przewidziane przez producenta. W normie nie ustalono wymagań dotyczących zagrożeń, które mogą wystąpić podczas korzystania z wózków na drogach publicznych lub przy pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania regionalne, oprócz wymagań określonych w niniejszej części ISO 3691, znajdują się w ISO/TS 3691-7 i ISO/TS 3691-8.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3691-3:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 3: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnych zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem
Data publikacji 06-02-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 3691-3:2016 [IDT], ISO 3691-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1726-2:2002 - wersja polska
ICS 53.060