PN-EN 61391-1:2007/A1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Ultradźwięki -- Ultrasonografy -- Część 1: Technika wzorcowania przestrzennych systemów pomiarowych i pomiar charakterystyki funkcji rozproszenia punktowego tych systemów

Zakres

Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach i podrozdziałach IEC 61391-1: 2. Powołania normatywne, 3. Terminy i definicje, 4. Symbole i skróty, 6.1 Metody badań, 8.2 Metody badań, 8.4.1 Postanowienia ogólne, 8.5.1 Postanowienia ogólne, 8.5.4 Grubość warstwy skanu (elewacyjna PSF i LSF) lub rozdzielczość elewacyjna oraz w Załączniku C. Dodano nowy Załącznik D: Parametry jakościowe otrzymywane metodą analizy mapowania PSF oraz zmieniono Bibliografię.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61391-1:2007/A1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Ultradźwięki -- Ultrasonografy -- Część 1: Technika wzorcowania przestrzennych systemów pomiarowych i pomiar charakterystyki funkcji rozproszenia punktowego tych systemów
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61391-1:2006/A1:2017 [IDT], IEC 61391-1:2006/AMD1:2017 [IDT]
ICS 11.040.55