PN-EN 1436+A1:2008 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1436:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg

Zakres

Niniejsza Nomra Europejska określa wymagania dotyczące białego i żółtego oznakowania dróg, wyrażone poprzez odbicie w świetle dziennym lub w oświetleniu ulicznym, odblask w świetle reflektorów samochodowych, barwę i szorstkość

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1436+A1:2008 - wersja niemiecka
Tytuł Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg
Data publikacji 31-10-2008
Data wycofania 09-02-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1436:2007+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1436:2007 - wersja angielska
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1436:2018-02 - wersja angielska