PN-ETSI EN 302 617-2 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do naziemnych nadajników, odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych. Wymienione typy urządzeń radiowych są przystosowane do pracy w całym albo w części lotniczego pasma częstotliwości położonego pomiędzy 225 MHz i 399,975 MHz. Niniejszy dokument zawiera wymagania dla zademonstrowania, że „ ….Urządzenia radiowe skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie [i.2]. W dodatku do niniejszego dokumentu, do urządzeń objętych jego zakresem, mogą zostać stosowane inne normy EN, które określają wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE [i.2] jak również zasadniczych wymagań Rozporządzenia Interoperacyjności Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ze zmianami) [i.3] i odnośnych przepisów wdrożeniowych i/albo zasadniczych wymagań według podstawowych przepisów EASA 216/2008 [i.5].

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 617-2 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 12-08-2016
Data wycofania 28-05-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 617-2 V2.1.1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05 - wersja angielska