PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów w odniesieniu do naziemnych nadajników, odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych DSB AM pracujących w całym albo w części lotniczego pasma częstotliwości położonego pomiędzy 225 MHz i 399,975 MHz.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w Załączniku A.
W dodatku do niniejszego dokumentu, do urządzeń objętych jego zakresem, mogą zostać stosowane inne normy EN, które określają wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE jak również zasadniczych wymagań Rozporządzenia Interoperacyjności Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) Nr 552/2004 i odnośnych przepisów wdrożeniowych i/albo zasadniczych wymagań według podstawowych przepisów EASA 216/2008 z późniejszymi poprawkami wg przepisu Nr 1108/2009

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 28-05-2018
Data wycofania 21-12-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 617 V2.2.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 617-2 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska
ICS 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018-12 - wersja angielska