PN-ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów naziemnych nadajników, odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych DSB AM, pracujących w całym lub części lotniczego pasma częstotliwości pomiędzy 225 MHz
i 399,975 MHz.
UWAGA: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 Dyrektywy 2914/53/UE [i.1] podano w załączniku A.
W dodatku do niniejszego dokumentu, do urządzeń objętych jego zakresem, mogą zostać stosowane inne normy EN, które określają wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE [i.1] jak również zasadniczych wymagań Rozporządzenia Interoperacyjności Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) Nr 552/2004 [i.3] i odnośnych przepisów wdrożeniowych i/albo zasadniczych wymagań według podstawowego Rozporządzenia EASA 216/2008 [i.5] z późniejszymi zmianami określonymi w Rozporządzeniu Nr 1108/2009 [i.6]

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego
Data publikacji 21-12-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 617 V2.3.1:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 617 V2.2.1:2018-05 - wersja angielska
ICS 33.060.20