PN-EN 16334-2:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- System alarmu pasażera -- Część 2: Wymagania dla systemu kolei miejskiej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono cechy charakterystyczne systemu alarmu w pociągach pasażerskich (PAS) dla kolei miejskiej.
Niniejszy dokument obejmuje PAS zabudowany w pasażerskich pojazdach szynowych kolei miejskiej i określa:
- wymagania dotyczące bezpieczeństwa;
- wymagania funkcjonalne PAS uruchamianego przez pasażerów;
- wymagania dotyczące łącza komunikacyjnego między pasażerami i maszynistą lub Centrum Zarządzania Ruchem (OCC);
- wymagania dotyczące charakterystyki funkcjonalnej PAS;
- wymagania dotyczące funkcjonowania w sytuacjach awarii;
- wymagania dotyczące urządzeń alarmowych dla pasażerów (PAD) i obszarów ich rozmieszczenia.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do taboru kolei miejskiej kategorii I do III, zdefiniowanego w Przewodniku CEN/ CLC nr 26:
- (I) metra;
- (II) tramwajów;
- (III) kolei lekkiej.
UWAGA 1 Przewodnik CEN/CLC nr 26 definiuje metro, tramwaj i kolej lekką jako systemy transportu publicznego wykorzystujące drogę, która w sposób ciągły jest wymuszana przez przynajmniej jedną szynę, przeznaczone dla przewozów pasażerskich w ruchu lokalnym, miejskim i podmiejskim, wydzielonym lub nie z ogólnego ruchu drogowego i pieszego, obsługiwanych przez pojazdy samobieżne.
UWAGA 2 Funkcja PAS w istniejących pojazdach pasażerskich może wymagać modyfikacji w celu współdziałania z pojazdami spełniającymi wymagania niniejszego dokumentu.
UWAGA 3 Niniejsza Norma Europejska obejmuje tabor kolei miejskiej, zarówno z maszynistą, jak i bez maszynisty.
UWAGA 4 W przypadku taboru przeznaczonego do podmiejskich przewozów pasażerskich niniejszy dokument ma zastosowanie, gdy TSI nie mają zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16334-2:2020-07/Ap1:2022-06E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 16334-2:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- System alarmu pasażera -- Część 2: Wymagania dla systemu kolei miejskiej
Data publikacji 22-07-2020
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 16334-2:2020 [IDT]
ICS 45.060.20, 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 16334-2:2020-07/Ap1:2022-06E