PN-P-04663:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12945-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Dzianiny i wyroby dziane -- Wyznaczanie odporności na pilling

Zakres

Opisano metodę wyznaczania za pomocą przyrządu do badania odporności na pilling. Podano zasadę metody, stosowane przyrządy, warunki wyznaczania, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania, sposób oceny odporności dzianiny na pilling i podawanie wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04663:1992 - wersja polska
Tytuł Dzianiny i wyroby dziane -- Wyznaczanie odporności na pilling
Data publikacji 04-12-1992
Data wycofania 27-12-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04663:1972 - wersja polska
ICS 61.020, 61.040, 59.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12945-1:2002 - wersja polska