PN-EN 14752:2015-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do systemów bocznych drzwi wejściowych, do pojazdów szynowych nowych konstrukcji, takich jak tramwaj, metro, kolej podmiejska, pociągi eksploatowane na liniach głównych i liniach dużych prędkości przewożące pasażerów. Wymagania niniejszej Normy Europejskiej stosuje się również do istniejących pojazdów, w których prowadzona jest modernizacja wyposażenia dotyczącego drzwi, o ile jest to możliwe.
W niniejszej normie określono również wymagania dotyczące badań systemów drzwi wejściowych.
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do drzwi wejściowych obsługiwanych ręcznie i automatycznie. Postanowienia normy dotyczące automatycznej obsługi drzwi nie mają zastosowania do ich ręcznego obsługiwania.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
- systemów drzwi umożliwiających dostęp do wyposażenia w celach kontroli lub konserwacji i przeznaczonych do użytkowania wyłącznie przez załogę pojazdu;
- drzwi w wagonach towarowych oraz
- drzwi i otworów przeznaczonych do ucieczki w warunkach zagrożenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14752:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym
Data publikacji 28-04-2015
Data wycofania 08-04-2020
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14752:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14752:2006 - wersja angielska, PN-EN 14752:2006 - wersja niemiecka
ICS 45.060.01, 45.140
Zastąpiona przez PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska