PN-EN 60335-2-50:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-50:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Podano wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje 6 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-50:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 30-04-2001
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-50:2000 [IDT], IEC 60335-2-50:2000 [IDT]
Zastępuje PN-E-08307:1992 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-50:2003 - wersja angielska