PN-EN 14752:2015-04 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do systemów bocznych drzwi wejściowych dla pasażerów we wszystkich nowo projektowanych pojazdach szynowych, takich jak tramwaj, metro, pociągi podmiejskie, pociągi eksploatowane na liniach głównych i liniach dużych prędkości przewożące pasażerów. Wymagania niniejszej Normy Europejskiej stosuje się również do istniejących pojazdów, w których prowadzona jest modernizacja wyposażenia dotyczącego drzwi w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe. Niniejsza Norma Europejska określa również metody testowania systemów wejściowych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy systemów wejściowych obsługiwanych ręcznie i z napędem mechanicznym. Do drzwi manualnych nie mają zastosowania rozdziały dotyczące działania z napędem.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
– systemów wejściowych dla urządzeń w celu dostępu do wyposażenia, w celach kontroli lub konserwacji i do użytkowania wyłącznie przez załogę;
– drzwi w wagonach towarowych; i
– drzwi i otworów przeznaczonych wyłącznie do ewakuacji w warunkach zagrożenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14752:2015-04 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym
Data publikacji 03-01-2017
Data wycofania 08-04-2020
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14752:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14752:2006 - wersja angielska, PN-EN 14752:2006 - wersja niemiecka
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska