PN-EN 50343:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Zasady dotyczące instalacji sieci kablowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące instalacji sieci kablowych w pojazdach kolejowych i wewnątrz osłon elektrycznych w pojazdach kolejowych, uwzględniając pociągi na poduszkach magnetycznych i trolejbusy.
UWAGA Odnośnie trolejbusów, niniejsza Norma Europejska dotyczy całego systemu trakcji elektrycznej, łącznie z obwodami odbioru prądu, przekształtnikami mocy i poszczególnymi obwodami sterowania. Instalacje innych obwodów są ujęte w normach dotyczących pojazdów miejskich, np. dla autobusów z napędem spalinowym.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje sieci kablowe do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy elementami sprzętu elektrycznego, włączając kable, szyny zbiorcze, końcówki oraz zespoły wtyczkowo-gniazdowe. Norma nie obejmuje przewodów specjalnych takich, jak: kable światłowodowe lub przewody rurowe (falowody).
Podane kryteria wyboru materiałów dotyczą kabli z przewodnikiem miedzianym.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
- pojazdów o specjalnym przeznaczeniu, takich jak maszyny do układania torów, oczyszczarki podsypki i pojazdy do przewozu personelu;
- pojazdów używanych do celów rozrywkowych na imprezach;
- pojazdów używanych w kopalniach;
- samochodów elektrycznych;
- kolei linowych.
Ponieważ obszar systemów kablowych w taborze dotyczy również norm dla producentów kabli, odwołano się do normy wieloczęściowej EN 50264, normy wieloczęściowej EN 50306, normy wieloczęściowej EN 50382 oraz do EN 50355.
Niniejsza Norma Europejska stosowana jest w połączeniu z odpowiednimi normami wyrobu i normami dotyczącymi instalacji. Mogą być konieczne wymagania ostrzejsze niż podane w niniejszej Normie Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50343:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Zasady dotyczące instalacji sieci kablowych
Data publikacji 14-11-2014
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50343:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50343:2003 - wersja niemiecka, PN-EN 50343:2003 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Elementy dodatkowe PN-EN 50343:2014-11/A1:2018-02E