PN-B-03205:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03205:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Stalowe konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Określono wymagania dotyczące materiału, podano zasady projektowania stalowych konstrukcji wsporczych, tj. określono obciążenia charakterystyczne, obliczeniowe i montażowe. Ustalono metody wymiarowania elementów konstrukcji, prętów ściskanych, wyznaczono siły w prętach, naprężenia drugorzędne i graniczne ugięcia konstrukcji. Określono przekroje elementów konstrukcji, stężenia poprzeczne i konstrukcje połączeń

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03205:1984 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Stalowe konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 06-04-1984
Data wycofania 16-12-1996
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-B-03205:1960 - wersja polska
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-B-03205:1996 - wersja polska