PN-B-03205:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-3-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Konstrukcje stalowe -- Podpory linii elektroenergetycznych -- Projektowanie i wykonanie

Zakres

Normą objęto zasady obliczania, projektowania i badania oraz wymagania dotyczące produkcji, montażu i odbioru podpór. Ustalono wymagania ogólne. Określono obciążenia i wskazano modele obliczeniowe. Podano zasady wymiarowania prętów ściskanych oraz graniczne ugięcia konstrukcji. Wskazano zalecenia projektowe i konstrukcyjne. Określono wymagania wykonawcze i zasady montażu. Ustalono zakres badań w wytwórni i na miejscu budowy oraz kryteria oceny wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03205:1996 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Podpory linii elektroenergetycznych -- Projektowanie i wykonanie
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-B-03205:1984 - wersja polska
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-3-1:2008 - wersja polska