PN-B-03322:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Fundamenty konstrukcji wsporczych -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano podstawowe oznaczenia dotyczące konstrukcji, ogólne zasady projektowania i obliczania fundamentów. Przeprowadzono obliczenia statyczne podłoża obciążonego fundamentem słupa według stanów granicznych. Wyznaczono graniczne opory podłoża gruntowego. Przeprowadzono obliczenia obciążeń działających na pal. W załączniku zamieszczono tablice współczynników nośności i momentów granicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03322:1980 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Fundamenty konstrukcji wsporczych -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 11-08-1980
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-03322:1963 - wersja polska
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska