PN-S-02014:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Pojazdy samochodowe i przyczepy -- Masy i obciążenia -- Nazwy, określenia i oznaczenia kodowe

Zakres

Ustalono nazwy, określenia i oznaczenia kodowe mas i obciążeń pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz zespołów pojazdów. Zdefiniowano 25 terminów zgodnie z normą ISO oraz dodatkowo 5 terminów nie ujętych w normie międzynarodowej. Nazwy poszczególnych mas i obciążeń podano w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-S-02014:1994 - wersja polska
Tytuł Pojazdy samochodowe i przyczepy -- Masy i obciążenia -- Nazwy, określenia i oznaczenia kodowe
Data publikacji 23-12-1994
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Zastępuje PN-S-02014:1984 - wersja polska
ICS 01.040.43, 43.020