PN-EN 1090-3:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1090-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych

Zakres

Określono wymagania dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych, obejmujące różne materiały wyjściowe (stopy) i różnie wytwarzane wyroby o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm, a w przypadku elementów spawanych - nie mniejszej niż 1,5 mm. Norma ma zastosowanie do konstrukcji o obciążeniach przeważająco statycznych, jak również do konstrukcji narażonych na zmęczenie. Określono w niej klasy wykonania w powiązaniu z klasami konsekwencji. Norma ma zastosowanie do konstrukcji projektowanych wg EN 1999. W normie podano wymagania dotyczące przygotowania powierzchni przed jej zabezpieczeniem, a załączniku informacyjnym wytyczne takich zabezpieczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1090-3:2008 - wersja angielska
Tytuł Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych
Data publikacji 17-09-2008
Data wycofania 17-05-2019
Liczba stron 113
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 1090-3:2008 [IDT]
ICS 91.080.17, 91.080.13
Zastąpiona przez PN-EN 1090-3:2019-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1090-3:2008/Ap1:2013-07E