PN-EN ISO 14122-2:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia

Zakres

W niniejszej części ISO 14122 podano wymagania dotyczące niemających napędu mechanicznego pomostów roboczych i przejść, które są częścią maszyny stacjonarnej, oraz dotyczące niemających napędu mechanicznego części nastawnych (np. składanych, wysuwanych) i części ruchomych wyżej wymienionych stałych środków dostępu.
UWAGA 1 "Stałe" środki dostępu są to środki tak przymocowane (na przykład z użyciem śrub, nakrętek, spawania), że mogą być usunięte tylko przy użyciu narzędzi.
W niniejszej części ISO 14122 określono wymagania minimalne, które mają zastosowanie także wtedy, gdy są niezbędne te same środki dostępu (np. pomosty robocze, przejścia, drabiny), które są jednocześnie częścią budynku lub konstrukcji budowlanej, w której maszyna jest zainstalowana, pod warunkiem że podstawową funkcją tej części budynku lub konstrukcji jest zapewnienie środków dostępu do tej maszyny.
UWAGA 2 Jeśli nie istnieją stosowne przepisy prawa miejscowego lub normy miejscowe, niniejszą część ISO 14122 można stosować do środków dostępu nieobjętych zakresem stosowania niniejszej normy.
Przeznaczeniem niniejszej części ISO 14122, stosowanej wraz z ISO 14122-1, jest udostępnienie wymagań dotyczących pomostów roboczych i przejść.
Norma wieloczęściowa ISO 14122 w całości ma zastosowanie zarówno do maszyn stacjonarnych jak i mobilnych, wówczas gdy niezbędne są stałe środki dostępu. Norma ta nie ma zastosowania do środków dostępu mających napęd mechaniczny, takich jak dźwigi osobowe, schody ruchome i inne urządzenia przeznaczone specjalnie do przenoszenia osób między dwoma poziomami.
Niniejsza część ISO 14122 nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14122-2:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia
Data publikacji 03-08-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14122-2:2016 [IDT], ISO 14122-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 14122-2:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 14122-2:2005/A1:2010 - wersja angielska
ICS 13.110