PN-EN 12209:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące trwałości, wytrzymałości, zabezpieczenia i funkcjonalności zamków mechanicznych wraz z zaczepami, przeznaczonych:
- do stosowania w drzwiach w budynkach;
- do stosowania do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w celu zapewnienia takim drzwiom niezawodnego zamykania i uzyskania w ten sposób samoczynnego zamknięcia w przypadku pożaru oraz
- do stosowania w zamykanych drzwiach przeciwpożarowych w celu utrzymania szczelności ogniowej zespołu drzwiowego.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy zamków i ich zaczepów produkowanych i kierowanych na rynek – jako całość – przez jednego producenta, albo produkowanych przez więcej niż jednego producenta lub montowanych z podzespołów produkowanych przez więcej niż jednego producenta i przeznaczonych do stosowania w kombinacji.
Niniejsza norma obejmuje mechaniczne zamki i systemy zamykające przeznaczone do stosowania w różnych warunkach środowiskowych i różnych warunkach zabezpieczenia, a zatem – wymagające zróżnicowanych klas.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zamków wielopunktowych i ich zaczepów, które są objęte prEN 15685.
W niniejszej normie określono wymiary i właściwości niezbędne do zabezpieczenia.
Ocena wkładu wyrobu w odporność ogniową zespołów drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych wykracza poza zakres niniejszej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12209:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 22-04-2016
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12209:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12209:2005 - wersja polska, PN-EN 12209:2005/AC:2006 - wersja polska
ICS 91.190