PN-EN 1303:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wkładek bębenkowych i ich kluczy, przeznaczonych do zamków powszechnie używanych w budynkach i przewidzianych do stosowania wraz z wkładkami bębenkowymi, mających operacyjny moment obrotowy maksimum 1,2 Nm.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania eksploatacyjne i inne wymagania dotyczące wytrzymałości, zabezpieczenia, trwałości, działania oraz odporności na korozję wkładek bębenkowych i ich oryginalnych kluczy. Podano jedną kategorię użytkowania, trzy klasy trwałości, trzy klasy odporności ogniowej i cztery klasy odporności na korozję – wszystkie oparte na badaniach eksploatacyjnych – jak również sześć klas zabezpieczenia związanego z kluczem, opartych na wymaganiach konstrukcyjnych, oraz pięć klas opartych na badaniach eksploatacyjnych symulujących atak (siłowy).
Niniejsza Norma Europejska zawiera badania dotyczące właściwego działania w określonym zakresie temperatur. Określono metody badań, które należy stosować do wkładek bębenkowych i dołączonych do nich elementów ochronnych, zalecanych przez producenta.
Odporność na korozję określa się powołując wymagania podane w EN 1670, dotyczącej ochrony zamków i okuć budowlanych przed korozją.
Przydatność wkładek bębenkowych do zastosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych / dymoszczelnych określa się na podstawie badań ogniowych, prowadzonych dodatkowo oprócz badań eksploatacyjnych wymaganych w niniejszej normie. Ponieważ przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych nie jest niezbędna w każdej sytuacji, producent ma możliwość zadeklarowania, czy wkładka bębenkowa spełnia te dodatkowe wymagania, czy też ich nie spełnia. Jeśli zadeklarowano „tak”, to wkładki bębenkowe powinny spełniać wymagania podane w Załączniku A.
Czasami mogą być potrzebne dodatkowe funkcje związane z konstrukcją wkładki bębenkowej. Zalecane jest, aby nabywcy przekonali się czy wyroby są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1303:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 1303:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1303:2007/AC:2008 - wersja polska, PN-EN 1303:2007 - wersja polska
ICS 91.190