PN-EN 1609:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1609:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia

Zakres

Opisano dwie metody określania nasiąkliwości wodą: metodę A - z odsączaniem próbki i metodę B z odejmowaniem początkowo zaabsorbowanej wody. Dotyczy wyrobów do izolacji cieplnej przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ale może być również wykorzystana w innych pokrewnych branżach. Podano opis urządzeń i procedur do określania krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1609:1999 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 30-07-2013
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 1609:1996 [IDT], EN 1609:1996/AC:1997 [IDT]
Zastępuje PN-B-04631:1982 - wersja polska
ICS 91.100.60
Zastąpiona przez PN-EN 1609:2013-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1609:1999/A1:2006E, PN-EN 1609:1999/A1:2006D