Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Metody badań

Zakres

Podano warunki ogólne wykonywania badań. Omówiono pobieranie i przygotowywanie próbek. Opisano 3 metody badań cech zewnętrznych i 16 metod badania cech fizycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04631:1982 - wersja polska
Tytuł Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Metody badań
Data publikacji 30-09-1982
Data wycofania 27-08-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-04631:1974 - wersja polska
ICS 91.100.60
Zastąpiona przez PN-EN 13467:2002 - wersja angielska, PN-EN 822:1998 - wersja polska, PN-EN 1602:1999 - wersja polska, PN-EN 1607:1999 - wersja polska, PN-EN 1609:1999 - wersja polska, PN-EN 823:1998 - wersja polska, PN-EN 826:1998 - wersja polska