PN-EN 1607:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1607:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych

Zakres

Opisano metodę określania wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych wyrobów do izolacji cieplnej przeznaczonych do stosowania w budownictwie. Metoda może być również wykorzystana w innych pokrewnych branżach. Podano definicję, opis urządzeń i procedur dotyczących określania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1607:1999 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 31-07-2013
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 1607:1996 [IDT], EN 1607:1996/AC:1997 [IDT]
Zastępuje PN-B-04631:1982 - wersja polska
ICS 91.100.60
Zastąpiona przez PN-EN 1607:2013-07 - wersja angielska