PN-EN ISO 14253-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 2: Wytyczne szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i sprawdzaniu wyrobów

Zakres

Podano wskazówki dotyczące zastosowań przemysłowych koncepcji "Przewodnika do wyrażania niepewności pomiaru" (w skrócie GUM) do wzorcowania zarówno wzorców jak i sprzętu pomiarowego i do pomiarów właściwości wyrobów w zakresie GPS. Celem jest zapewnienie pełnej informacji o sposobach wyznaczania niepewności i uzyskanie podstaw do międzynarodowych porównań wyników pomiarów i ich niepewności (w stosunkach pomiędzy nabywcą i dostawcą). ISO 14253-2 ma charakter pomocniczy w stosunku do ISO 14253-1

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 14253-2:2011/Ap1:2014-10E
View FilePN-EN ISO 14253-2:2011/AC:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14253-2:2011 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 2: Wytyczne szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i sprawdzaniu wyrobów
Data publikacji 28-06-2011
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14253-2:2011 [IDT], ISO 14253-2:2011 [IDT]
Zastępuje PKN-ISO/TS 14253-2:2009 - wersja polska
ICS 17.040.40
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14253-2:2011/Ap1:2014-10E, PN-EN ISO 14253-2:2011/AC:2013-11E