PN-EN 1996-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

Zakres

W niniejszej Części 2 podano podstawowe zasady dotyczące doboru materiałów i warunków wykonywania murów celem umożliwienia ich skoordynowania z założeniami projektowymi podanymi w innych częściach Eurokodu 6. Za wyjątkiem punktu 1.1(3)P, zakres Części 2 dotyczy zwykłych uwarunkowań projektowania i wykonawstwa konstrukcji murowych, obejmujących dobór materiałów, czynniki związane z wykonaniem i trwałością muru, odpornością budynków na penetrację wilgoci, magazynowanie, przygotowanie i sposób użycia materiałów na miejscu budowy, wykonawstwo konstrukcji murowych oraz ich zabezpieczenia na czas wykonywania

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1996-2:2010 - wersja polska
Tytuł Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów
Data publikacji 04-03-2010
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Wprowadza EN 1996-2:2006 [IDT], EN 1996-2:2006/AC:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1996-2:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 1996-2:2006 - wersja angielska, PN-B-03002:2007 - wersja polska
ICS 91.010.30, 91.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010P, PN-EN 1996-2:2010/NA:2010P