PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Zakres

(1)P Eurokod 6 stosuje się przy projektowaniu niezbrojonych, zbrojonych, sprężonych i skrępowanych konstrukcji murowych budynków i obiektów budowlanych lub ich części.

(2)P Eurokod 6 odnosi się wyłącznie do wymagań dotyczących nośności, użytkowania i trwałości konstrukcji. Inne wymagania, np. dotyczące izolacyjności termicznej lub akustycznej, nie są w nim wzięte pod uwagę.

(3)P Wykonawstwo uwzględnia się tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia wymagań dotyczących jakości materiałów i wyrobów przewidywanych do zastosowania oraz jakości wykonania robót na budowie, wymaganej z uwagi na założenia przyjęte w projekcie konstrukcji.

(4)P Eurokod 6 nie dotyczy wymagań szczegółowych odnoszących się do projektowania z uwagi na wpływy sejsmiczne. Ustalenia w tym względzie zawiera Eurokod 8, który uzupełnia wymagania Eurokodu 6.

(5)P Wartości liczbowych oddziaływań na budynki i obiekty inżynierskie, uwzględnianych przy projektowaniu nie podaje się w Eurokodzie 6; zawiera je Eurokod 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04P
View FilePN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja polska
Tytuł Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Data publikacji 18-12-2013
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Wprowadza EN 1996-1-1:2005+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1996-1-1:2010 - wersja polska, PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 - wersja polska
ICS 91.010.30, 91.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09P, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04P