PN-EN 15254-5:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15254-5:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych

Zakres

Niniejsza część prEN 15254 określa zasady rozszerzonego zastosowania, podaje wytyczne i, tam gdzie to właściwe, określa procedury dla zmian różnych parametrów i czynników związanych z projektem wewnętrznych i zewnętrznych ścian nienośnych, zbudowanych płyt warstwowych w okładzinach metalowych, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-1. prEN 15254-5 stosuje się do samonośnych płyt warstwowych w obustronnej okładzinie metalowej z rdzeniem termoizolacyjnym przyklejonym do okładzin, określonych w EN 14509

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-5:2010 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych
Data publikacji 04-08-2010
Data wycofania 04-06-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-5:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15254-5:2009 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 15254-5:2018-06 - wersja angielska