PN-EN 15254-5:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady rozszerzonego zastosowania, podano wytyczne oraz, tam gdzie to właściwe, określono procedury dotyczące zmian niektórych parametrów i czynników związanych z projektem wewnętrznych i zewnętrznych ścian nienośnych, zbudowanych płyt warstwowych z okładzinami metalowymi, które zostały zbadane zgodnie z EN 1364-1, co mogłoby spowodować wydanie klasyfikacji według EN 13501-2.
EN 15254-5 stosuje się do samonośnych płyt warstwowych w obustronnych okładzinach metalowych mających rdzeń izolacyjny przyklejony do obu okładzin, jak określono w EN 14509.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15254-5:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 5: Konstrukcje z płyt warstwowych w okładzinach metalowych
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15254-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15254-5:2010 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.10