PN-EN 61557-7:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-7:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz

Zakres

Określono wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego stosowanego do badań kolejności faz w trójfazowych systemach zasilania. Wskaźnik kolejności faz może być mechaniczny, optyczny i/lub dźwiękowy

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61557-7:2004 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz
Data publikacji 14-04-2004
Data wycofania 10-05-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 61557-7:1997 [IDT], IEC 61557-7:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-7:2002 - wersja angielska
ICS 17.220.20, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 61557-7:2007 - wersja angielska