PN-EN IEC 61557-6:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6:Skuteczność urządzeń różnicowoprądowych (RCD) w sieciach TT, TN i IT

Zakres

W niniejszej części normy IEC 61557 określono wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania skuteczności działania środków ochronnych w postaci urządzeń zabezpieczających o działaniu różnicowoprądowym (RCD) instalowanych w sieciach TT, TN i IT.
Nie jest celem niniejszej normy weryfikacja zgodności urządzeń RCD z ich normami dotyczącymi wyrobów.
Uwaga: Odpowiednie dla różnych RCD testy wyzwalania, w zakresie czasu i prądu, zostały wymienione w Załączniku A, Tabela A.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61557-6:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6:Skuteczność urządzeń różnicowoprądowych (RCD) w sieciach TT, TN i IT
Data publikacji 13-06-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN IEC 61557-6:2021 [IDT], IEC 61557-6:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61557-6:2008 - wersja angielska
ICS 29.080.01, 17.200.20, 29.240.01