PN-EN 62305-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Ochrona odgromowa -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania ogólne, które należy spełnić w celu ochrony obiektu budowlanego zawierajacego instalacje, wyposażenie jak równiez osoby obsługi związane z obiektem budowlanym przed udarem piorunowym. Z zakresu normy wyłączone są systemy kolejowe, pojazdy, statki, instalacje przybrzeżne, wysokociśnienioe rurociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne nie dołączone do obiektu budowlanego

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62305-1:2006/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62305-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Ochrona odgromowa -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 05-11-2008
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 62305-1:2006 [IDT], IEC 62305-1:2006 [IDT]
ICS 91.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 62305-1:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 62305-1:2006/AC:2007E