PN-EN 12697-22:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 22: Koleinowanie

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metody badania w celu określenia podatności materiałów mineralno-asfaltowych na odkształcenie pod obciążeniem. Próba ma zastosowanie do mieszanin o nominalnej wielkości kruszywa nie większej niż 32 mm. Badanie może być prowadzone na próbkach przygotowanych z mieszanek asfaltowych, które zostały przygotowane w laboratorium albo wycięte z nawierzchni drogowej. Podatność materiałów bitumicznych na odkształcenie oceniana jest za pomocą bruzdy utworzonej w wyniku wielokrotnego przejścia koła pod obciążeniem, w stałej temperaturze. Zgodnie z tą normą mogą być używane trzy alternatywne typy urządzeń: wielkowymiarowe, ekstra wielkowymiarowe i małowymiarowe.
UWAGA Urządzenia większe nie są właściwe do stosowania z próbkami cylindrycznymi

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-22:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 22: Koleinowanie
Data publikacji 28-07-2020
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-22:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-22+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20