PN-EN 933-4:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu

Zakres

Opisano zalecaną metodę oznaczania wskaźnika kształtu ziarn w kruszywach grubych, stosowaną do badań wstępnych typu i w przypadkach dyskusyjnych. W innych celach, szczególnie w Zakładowej Kontroli Produkcji, mogą być stosowane inne metody jeśli została ustalona korelacja pomiędzy nimi a metodą zalecaną. Ta metoda badań jest stosowana do rozmiaru cząstek ziarn: di/Di, gdzie Di = 63 mm i di = 4 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-4:2008 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu
Data publikacji 30-04-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-4:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-4:2001 - wersja polska
ICS 91.100.15