PN-EN 933-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-4:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu

Zakres

Podano metodę oznaczania wskaźnika kształtu ziarn w kruszywach grubych - naturalnych i pochodzenia sztucznego - oraz klasyfikację ziarn w oparciu o stosunek wymiarów ich długości L do grubości E, zmierzonych przyrządem do pomiaru liniowego. Podano definicje: wymiaru kruszywa, frakcji o wymiarze ziarn di/Di, próbki analitycznej, stałej masy, długości ziarna i grubości ziarna. Opisano aparaturę, przygotowanie próbki analitycznej, obliczania i przedstawianie wyników oraz sprawozdanie z badania. W załączniku przedstawiono przykład arkusza wyników badania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-4:2001 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 30-09-2008
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-4:1999 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-16:1978 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-4:2008 - wersja angielska, PN-EN 933-4:2008 - wersja niemiecka