PN-B-01100:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podział, nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy jest podział, nazwy i określenia kruszyw skalnych stosowanych w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie i innych działach gospodarki narodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01100:1987 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podział, nazwy i określenia
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-01100:1978 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska