PN-B-01101:1978 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa sztuczne -- Podział, nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy jest podział oraz nazwy i określenia dotyczące kruszyw sztucznych stosowanych głównie w budownictwie i drogownictwie.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01101:1978 - wersja polska
Tytuł Kruszywa sztuczne -- Podział, nazwy i określenia
Data publikacji 31-03-1978
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-23006:1962 - wersja polska, PN-B-23011:1960 - wersja polska, PN-B-23012:1964 - wersja polska, PN-B-23001:1966 - wersja polska, PN-B-23004:1964 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 13043:2004 - wersja polska