PN-B-02414:1999 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące zabezpieczania instalacji centralnego ogrzewania wodnego systemu zamkniętego przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego, z jednoczesnym przejmowaniem eksploatacyjnych zmian objętości wody instalacyjnej przez przeponowe naczynie wzbiorcze i przechowywaniem tej wody w przestrzeni wodnej naczynia bez dostępu powietrza atmosferycznego. Określono urządzenia zabezpieczające, które powinny być stosowane i sposób ich doboru. Rozróżniono trzy rodzaje naczyń wzbiorczych przeponowych: naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe bez urządzenia pomocniczego, z przestrzenią gazową hermetycznie zamkniętą podczas eksploatacji instalacji; naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe z pomocniczym urządzeniem sprężarkowo-upustowym; naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe z pomocniczym urządzeniem pompowo-upustowym

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-02414:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02414:1999 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
Data publikacji 28-01-1999
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Zastępuje PN-B-02414:1991 - wersja polska
ICS 91.140.10