PN-EN 932-3:1999 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Zakres

Podano uproszczoną procedurę i terminologię opisu składu petrograficznego kruszyw i skał. Podano definicje: skały magmowej, skały osadowej, skały metamorficznej, wykaz przyrządów do badań, sposób pobierania próbek oraz treść sprawozdania z badań. W załącznikach A i B (informacyjnych) podano skrócony opis podstawowych typów skał wykorzystywanych do produkcji kruszyw oraz bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 932-3:1999 - wersja polska
Tytuł Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Data publikacji 07-01-1999
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 932-3:1996 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-11:1987 - wersja polska
ICS 91.100.15
Elementy dodatkowe PN-EN 932-3:1999/A1:2004P