PN-EN 1097-3:2000 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

Zakres

Podano metody oznaczania gęstości nasypowej w stanie suchym oraz obliczania jamistości. Podano wykaz aparatury, sposób przygotowania próbek do badań, sposób obliczania wyników oraz treść sprawozdania z badań. Podano definicje gęstości nasypowej w stanie luźnym, jamistości, wymiaru kruszywa, próbki analitycznej, próbki do badania oraz stałej masy. W załącznikach podano: metody oznaczania gęstości objętościowej wypełniacza w nafcie, skalowanie pojemników, dokładność wyników, inne stany gęstości i bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1097-3:2000 - wersja polska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
Data publikacji 11-01-2000
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-3:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-10:1976 - wersja polska, PN-B-06714-07:1977 - wersja polska
ICS 91.100.15