PN-B-06714-11:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 932-3:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu petrograficznego

Zakres

Podano makroskopowe oznaczanie składu petrograficzno-mineralnego kruszyw. Określono szczegółowo elementy opisu makroskopowego. Norma dotyczy kruszyw naturalnych i łamanych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa, potrzeb gospodarki komunalnej i przy dokumentowaniu złóż

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-11:1987 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu petrograficznego
Data publikacji 23-06-1987
Data wycofania 07-01-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714-11:1978 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 932-3:1999 - wersja polska