PN-EN 933-6:2014-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-6:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw

Zakres

Norma określa metodę odniesienia używaną do badania typu oraz, w przypadku wątpliwości, do określania wskaźnika przepływu kruszyw grubych i drobnych. Do innych celów, w szczególności do zakładowej kontroli produkcji, dopuszczalne jest użycie innych metod, pod warunkiem, że ustanowiona zostanie odpowiednia zależność między używaną metodą a metodą odniesienia. Przykłady zaawansowanych metod badawczych znaleźć można w bibliografii. Norma dotyczy kruszywa grubego o rozmiarach ziarn pomiędzy 4 mm a 20 mm oraz kruszywa drobnego o ziarnach mniejszych niż 2 mm. UWAGA 1 Dla kruszyw grubych o wymiarach pomiędzy 4 mm i 20 mm wskaźnik przepływu jest związany z procentową zawartością w tych kruszyw ziarn o powierzchniach kruszonych i łamanych i dlatego może być stosowany w połączeniu z metodą podaną w EN 933-5. Kształt i charakterystyka tekstury powierzchni również wpływa na wynik. UWAGA 2 Doświadczenia z badania generalnie dotyczą kruszyw naturalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-6:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw
Data publikacji 23-07-2014
Data wycofania 06-06-2023
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 933-6:2002 - wersja polska, PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-6:2023-06 - wersja angielska