PN-EN 933-6:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-6:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw

Zakres

Podano metody oznaczania wskaźnika przepływu kruszyw grubych o wymiarach ziarn pomiędzy 4 mm i 20 mm oraz kruszyw drobnych o wymiarach ziarn poniżej 4 mm. Opisano aparaturę, przygotowanie próbki do badań, wykonanie badania, wykonanie badania, obliczanie i przedstawianie wyników oraz sprawozdanie z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 933-6:2002/AC:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-6:2002 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 23-07-2014
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-6:2001 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-6:2014-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 933-6:2002/AC:2004P