PN-EN 933-5:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-5:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

Zakres

Podano metodę oznaczania procentowej zawartości ziarn przekruszonych i łamanych w kruszywach grubych. Podano wykaz aparatury, przygotowanie próbek do badań, sposób obliczania wyników oraz treść sprawozdania z badania. Podano definicje terminów: wymiar kruszywa, frakcja o wymiarze ziarn, próbka analityczna, stała masa, ziarno całkowicie przekruszone lub łamane, ziarno przekruszone lub łamane, ziarno zaokrąglone, ziarno całkowicie zaokrąglone, powierzchnia przekruszona lub łamana. W załączniku podano przykład arkusza wyniku badania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 933-5:2000 - wersja polska
Tytuł Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Data publikacji 11-01-2000
Data wycofania 04-05-2023
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 933-5:1998 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 933-5:2023-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 933-5:2000/A1:2005P