PN-EN 1097-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)

Zakres

Podano procedurę pomiaru odporności na ścieranie próbki kruszywa w stanie mokrym oraz w stanie suchym. Opisano aparaturę, sposób obliczania i przedstawiania wyników badań, treść sprawozdania z badań. Podano definicje: próbki analitycznej, próbki do badania, próbki laboratoryjnej, stałej masy. W załącznikach podano dokładność wyników i bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1097-1:2000 - wersja polska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Data publikacji 11-01-2000
Data wycofania 27-05-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-1:1996 [IDT]
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1097-1:2011 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1097-1:2000/A1:2004P