PN-EN ISO 4628-7:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 7: Ocena stopnia skredowania metodą aksamitu

Zakres

W niniejszej części ISO 4628 ustalono metodę odpowiednią szczególnie do oceny stopnia skredowania białych lub barwnych, stosowanych na zewnątrz, powłok i systemów powłokowych na powierzchniach chropowatych (tj. takich, które wykazują chropowatość większą niż segment 4 wzorca powierzchni G opisanego w ISO 8503-1).
Ustalona metoda może być zastosowana również do oceny stopnia skredowania powłok i systemów powłokowych na gładkich powierzchniach, ale do tego celu preferowana jest metoda ustalona w ISO 4628-6:2011.
Niniejsza metoda jest odpowiednia do powłok i systemów powłokowych na podłożach mineralnych, np. cement wzmocniony włóknami, cegła, beton i tynk, niezależnie od struktury powierzchni. Metoda może być całkiem skutecznie stosowana przez doświadczonych wykonawców i jest zalecana do stosowania w laboratorium jak również do oceny w terenie.
UWAGA 1 Jeżeli specyfikacje zawierają powołania na niniejszą metodę, to warunki badania (tj. metoda ekspozycji na warunki atmosferyczne i podłoże) powinny być uzgodnione przez zainteresowane strony.
UWAGA 2 Metoda opisana w niniejszej części ISO 4628 jest metodą względnej klasyfikacji i dlatego nie jest odpowiednia do uzgodnień między stronami. Patrz, również, na Uwagę do Tablicy 1.
UWAGA 3 Patrz ISO 4628-1 dotyczącą systemu określania ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności zmian w wyglądzie powłok, a także ogólnych zasad systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4628-7:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 7: Ocena stopnia skredowania metodą aksamitu
Data publikacji 09-03-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 4628-7:2016 [IDT], ISO 4628-7:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4628-7:2005 - wersja polska
ICS 87.040