PN-B-06714-20:1978 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji

Zakres

Zakres stosowania i zasady ogólne wg PN-76/B-06714/00 z tym, że nie oznacza się mrozoodporności kruszyw drobnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-20:1978 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji
Data publikacji 20-09-1978
Data wycofania 08-02-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714:1966 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1367-2:2000 - wersja polska