PN-EN 1367-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Badanie w siarczanie magnezu

Zakres

Podano metodę oceny wpływu czynników atmosferycznych na kruszywa. Podano wykaz aparatury, przygotowanie próbek do badania, sposób obliczenia wyników oraz treść sprawozdania z badania. Podano definicje: próbki laboratoryjnej, próbki do badania, próbki analitycznej. W załączniku podano wielkości zalecanych sit badawczych, otworów koszy i masy próbek analitycznych do badania kruszyw o innych wymiarach niż podane w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1367-2:2000 - wersja polska
Tytuł Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Badanie w siarczanie magnezu
Data publikacji 08-02-2000
Data wycofania 15-02-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1367-2:1998 [IDT]
Zastępuje PN-B-06714-20:1978 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-EN 1367-2:2010 - wersja angielska