Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kruszywo mineralne -- Kruszywo kamienne budowlane -- Badania techniczne

Zakres

Przedmiotem normy są badania techniczne kruszywa kamiennego budowlanego (naturalnego i łamanego), stosowanego w budownictwie powszechnym, np. do betonów na spoiwach nieorganicznych, do zapraw budowlanych, do suchych mieszanek, do tynków szlachetnych, do wyrobu cegły wapienno-piaskowej itp. zwanego w dalszej treści normy kruszywem.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714:1966 - wersja polska
Tytuł Kruszywo mineralne -- Kruszywo kamienne budowlane -- Badania techniczne
Data publikacji 31-12-1966
Data wycofania 24-12-1976
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714:1959 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-B-06714-12:1976 - wersja polska, PN-B-06714-20:1978 - wersja polska, PN-B-01100:1978 - wersja polska, PN-B-06714-01:1977 - wersja polska, PN-B-06714-15:1978 - wersja polska, PN-B-06714-02:1976 - wersja polska, PN-B-06714-04:1976 - wersja polska, PN-B-06714-05:1976 - wersja polska, PN-B-06714-06:1976 - wersja polska, PN-B-06714-07:1977 - wersja polska, PN-B-06714-17:1977 - wersja polska, PN-B-06714-18:1977 - wersja polska, PN-B-0